Preloader image
-1
archive,category,category-40jahrevideokunst-de,category-89,stockholm-core-1.0.8,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Galerie Školská 28: Record>Again! 40jahrevideokunst.de – část 2

11.04.2011 – 22.04.2011

 

 

 

Galerie Školská 28: Record>Again! 40jahrevideokunst.de – část 2

 

 

Galerie Školská 28
v ul. Školské 28, 110 00 Praha-1
tel. +420 296 325 066, skolska28@skolska28.cz

 

 

 

Výstavní projekt 40jahrevideokunst.de, který vznikl v koprodukci mezinárodního Centra pro umění a technologii v Karlsruhe (ZKM) a Goethe Institutu představil vznik a aktuální umění videa v Německu. První části výstavního projektu předcházela několikaletá intenzivní práce věnovaná restaurování původních pásek z šedesátých a sedmdesátých letech, jejichž osud byl ohrožen procesem stárnutí a rozpadu.

 

Druhý díl projektu Record > Again! představuje výsledky výzkumu a přepisu historických materiálů na digitální formáty. Putovní výstava, doprovázená rozsáhlým katalogem a antologií DVD obsahuje soubor význačných prací, které vznikly za posledních 40 let na video scéně v Německu. Najdeme zde například dokument z proslulého boxerského zápasu Josepha Beuyse na výstavě Documenta V (1972), doposud zcela neznámé pásky Ulriky Rosenbachové a Klause vom Brucha, záznam guerrilové intervence Ulaye do sbírek berlínské Neue Nationalgalerie, nebo první vidodeopásky Michaela Bielického. Hlavní problém restaurátorů spočíval v různorodosti typů pásek a kazet, používaných hlavně do konce sedmdesátých let. Tyto formáty jsou dnes většinou zcela zapomenuty a navíc nebyly k dispozici žádné dobové přehrávací systémy. Dohledání, akvizice a oprava doposud funkčních přehrávacích soustav umožnila historikům umění, kurátorům a technickým pracovníkům ZKM nakonec převést většinu archivních videopásků na digitální formát a tak je uchovat pro budoucnost.

11. 4. v 18:00 – Vernisáž za přítmonosti performera a fotografa Uwe Laysiepena (Ulay) zastoupeného v kolekci Record>Again!Doprovodné programy:

12. 4. v 17:30 – Autorská přednáška Uwe Laysiepana na FAMU, Smetanovo náb. 2, místnost U1.

22. 4. v 19:30 – Vybraná hesla z německého videoartu. Přednáška pedagoga FAMU, kurátora a historika umění Tomáše Pospiszyla.

 

Zastoupení umělci: Uwe Baumgartner, Joseph Beyus, Michael Bielicky, Gábor Bódy, Claus Böhmler, Klaus vom Bruch, Michaela Buescher, Gerd Conradt, Holger Czukay, Lutz Dammbeck, Klaus Peter Dencker, FLATZ, Michael Geissler, Gusztáv Hámos, Rudolf Herz, Jochen Hiltmann, Nan Hoover, Wolf Kahlen, Marcus Keiser, Christoph Keller, Korpys/Löffler, Jens Lohwieser, Urs Lüthi, Gerd Kroske, Edmund Kuppel, Jürgen Kuttner, Digne Meller Marcovicz, Marcello Mercado, Ernst Mitzka, Michael Morgner, Heike Mutter, Susanne Ofteringer, Marcel Odenbach, C.O. Paeffgen, Ricardo Peredo, Mario Persch, Klaus Rink, Ulrike Rosenach, Reiner Ruthenbeck, Ulrich Rückriem, Gustav-Adolf Schroeder, Walter Schröder-Limmer, telewissen, HA Schult, Gerry Schum, Wolfgang Stoerchle, Ruth Toma, Ulay, UTV, Franz Erhard Walther, Peter Weibel, Ursula Wevers, Paul Wiersbinski, Ulrich Wüst.

 

 

 

Umělecký ředitel projektu: Peter Weibel, manažer a kurátor: Christoph Blase. Připraveno ve spolupráci s Goethe Institut v Praze a Filmovou a televizní fakultou AMU.

«40jahrevideokunst.de – část 2» je putovní výstava Goethe-Institutu, která vznikla na základě konceptu ZKM Karlsruhe.

Vystavená díla:

DVD 1

Joseph Beyus – Boxkampf für direkte Demokratie durch Volksabstimmung / Boxerský zápas za přímou, plebiscitní demokracii
1972, 9:30 min., 1/4-in páska, videomagnetofon Akai VT-110
Záznam Beuysova „boxerského zápasu za přímou demokracii“ na documenta V. Kameraman Walter Cuntze.

Michael Bielický / Ricardo Peredo – Die Fettecke / Mastný kout
1986/1987, 39:24 min., U-matic (Low-Band)

Claus Böhmler – Wir malen mit dem Rot des Kohls / Malujeme červenou ze zelí
1974, 14:04 min.
Digitálně rekonstruovaná verze ze dvou rozdílných nosičů: U-matic a 1-in pásky ve formátu IVC.

Klaus vom Bruch – Die Entführung eines Kunsthändlers ist keine Utopie mehr / Únos obchodníka s uměním už není utopie
1975, 6:46 min., U-matic (Low-Band)
Jako reference při digitalizaci sloužil vlastní DV přepis Klause vom Brucha.

Michaela Buescherová / Gerd Conradt – Gretchen Dutschke / Gretchen Dutschková
1985/2008, 14:36 min., 1985: U-Matic (4:3) / 2008: DV-Cam (16:9)
Kombinace historického a aktuálního materiálu vedla roku 2009 k vytvoření pětikanálové videoinstalace.

Holger Czukay – Jahresrückblick 1982 und Cool in the Pool / Ročenka 1982 a Cool in the Pool
1982/1972, 15:47 min., U-Matic (Low-Band) a VHS
Původně po Jahresüberblick 1982 následovala profesionální verze Cool in the Pool, v této verzi použita starší varianta vytvořená pomocí amatérského VHS vybavení. Digitálně upraveno.

 

DVD 2

Lutz Dammbeck – Herakles
1984, 10:28 min., VHS
Záznam akce ve východoberlínském akčním prostoru Sredizkistraße, později kopie na formát DigiBeta, roku 2009 opatřeno novou zvukovou stopou.

Klaus Peter Dencker – Starfighter – Geschichte eines Fronteinsatzes / Starfighter – Příběh bojového nasazení
1970, 4:40 min.
Profesionální televizní produkce, záznam na magnetickou pásku. Digitalizováno z kazety DigiBeta poskytnuté televizní stanicí. První vysílání na SWF3 v květnu 1971.

FLATZ – Toni Tausendschön
1981, 0:11 min., smyčka 5:06 min., U-Matic
Sekvence pochází z nedochovaného 16mm filmového materiálu, který autor pro účely videoinstalace v roce 1981 převedl na video.

Gusztáv Hámos – Seins Fiction II: Der Unbesiegbare / Seins Fiction II: Neporazitelný
1983/1987, 25:06 min., kazeta BetacamSP

Rudolf Herz / Ruth Toma – Das Haus der Kunst abtragen / Odstranit dům umění
1980, 26:31 min., U-Matic
Pro porovnání byla použita i kopie ve formátu VHS.

Jochen Hiltmann – Für Künstler / Pro umělce
1972, 13:31 min., U-Matic

 

DVD 3

Nan Hooverová – Movements in Light / Pohyby ve světle
1975/76, 16:40 min., DigiBeta
Pro porovnání byla použita i zkrácená verze ve formátu VHS.

Wolf Kahlen – Achtung Aufnahme / Pozor, natáčí se
1980/2001, 22:55 min.
Původní záznam akce v délce 26:26 min. se nachází na 1/2-in pásce ve formátu Japan Standard 1. Roku 2001 zkombinoval Wolf Kahlen pro novou DVD verzi materiál z této pásky s vlastním doprovodným komentářem, fotografiemi a další dokumentací. Skladba tohoto DVD sloužila jako východisko pro vytvoření restaurované verze založené na novém přepisu původního videomateriálu.

Marcus Kaiser / Korpys/Löffler / Christoph Keller / Jens Lohwieser – Sammelstelle für Alt-Fernsehgeräte / Sběrna starých televizorů
1995, 7:52 min., Sony-Hi8 Metal-E

Gerd Kroske / Ulrich Wüst / Uwe Baumgartner / Jürgen Kuttner / Mario Persch – Cassiber
1988/1989, 28:18 min., U-Matic Fuji H5221 KCA-60

Edmund Kuppel – filmen/filmer – In 4 Minuten um die Welt / Ve 4 minutách okolo světa
1975, 5:09 min., 1/2-in páska Sony Video Tape V-60H, záznam na Sony Portapak AV-3240

Urs Lüthi – Ohne Titel / Bez názvu
1973, 3:05 min., 1/2-in páska Sony Video Tape V-30H

 

DVD 4

Digne Meller Marcoviczová – Über Wilhelm Reich – Viva Kleiner Mann / O Wilhelmu Reichovi – Ať žije malý muž
1987, 90:32 min., BetacamSP

 

 

DVD 5

Marcello Mercado – Das Kapital / Kapitál
1999-2008, 60:00 min.
Dílo existuje v různých a opětovně upravovaných DVD verzích i jako dvoukanálová instalace pro videoprojektory. Zde jde o jednokanálovou verzi určenou k prezentaci na obrazovce.

Ernst Mitzka – Valeska Gert: Das Baby, der Tod / Valeska Gert: Dítě, smrt
1969, 5:59 min.
Záznam se nachází na dvou 1/2-in páskách, natáčení probíhalo současně pomocí dvou kamer a dvou videomagnetofonů. Záměrem autora bylo z různých verzí vybrat lepší variantu postavení kamery, nicméně k tomu došlo až v roce 2009 po digitalizaci pásek.

Michael Morgner – M. überschreitet den See bei Gallenthin / M. Překračuje jezero u Gallenthinu
1981, 14:37 min.
Natáčeno paralelně na filmovou kameru Super-8 a videokameru Sony Portapak AV-3420. Dvě originální 1/2-in cívky jsou považovány za ztracené.

Heike Mutterová – Ekstase 1 / Extáze 1
1998, 7:00 min., BetacamSP

 

DVD 6

Michael Geissler – Nico, Nationalgalerie Berlin
1974, 17:48 min., 1/2-in páska Scotch 3M

Susanne Ofteringerová – Nico Icon
1993, 25:49 min., BetacamSP

Marcel Odenbach / Gábor Bódy – Gespräche zwischen Ost und West / Hovory mezi východem a západem
1978, 3:40 min., 1/2-in páska, záznam na přenosný videorekordér National NV-3085

C.O. Paeffgen – Erst das Hemd dann die Kunst / Nejdřív košile, pak umění
1975, 9:59 min., U-Matic KC-10

Klaus Rinke – Wasser holen, Wasser bringen, Wasser schütten / Shánění vody, nošení vody, vylévání vody
1971, 6:02 min., U-Matic KCA 30, 1/2-in páska Sony-AV
Digitalizace probíhala několikrát za použití rozdílných nastavení signálu, aby bylo pro jednotlivé sekvence dosaženo optimálních výsledků. Následně byly v programu Final Cut Pro sestaveny nejlepší varianty z obou zachovaných formátu.

Ulrike Rosenbachová / Klaus vom Bruch – Good Luck for A Better Art
1977, 5:12 min., U-Matic
Videu předchází šestnáctisekundová upoutávka na alternativní televizi ATV.

Ulrich Rückriem – 1. Teilungen, 2. Kreise, 3. Diagonalen / 1. Dělení, 2. Kruhy, 3. Diagonály
1971, 20:40 min., U-Matic

 

DVD 7

HA Schult – Medienhaus Ruhr-Tour
1978, 9:48 min., kazety Akai VT
Výchozí materiál se nacházel na dvanácti kazetách v celkové délce téměř šest hodin.

Gerry Schum – Interview, documenta V
1972, 11:24 min., 1/4-in páska, videomagnetofon Akai VT-110
Součást Audiovisueller Dokumentation der documenta V (Karl Oskar Blase). Kamera Walter Cuntze.

Wolfgang Stoerchle – Untitled (Lamp Performance)
1970, 2:14 min., 1/2-in páska Sony V-32, NTSC

Wolfgang Stoerchle – Sue Turning
1973, 12:00 min., 1/2-in páska Sony V-32, NTSC

Ulay – namen, uiterlijkheden, personenruil / Jména, zevnějšky, výměna osob
1975, 9:10 min., 1-in páska ve formátu IVC

 

 

DVD 8

UTV / Hans-Christian Dany / Stephan Dillemuth – Wochenschau I / Týdeník I
1996/2009, 33:21 min.
Původní UTV-Wochenschau byla distribuována na kazetě VHS v délce 3:09 hodin.

Franz Erhard Walther – Demonstration Werksatz zur documenta
1972, 23:54 min., 1/4-in páska, videomagnetofon Akai VT-110
Součást Audiovisueller Dokumentation der documenta V (Karl Oskar Blase). Kamera Walter Cuntze.

Peter Weibel – Publikum als Exponat / Veřejnost jako exponát
1969, 17:00 min., 1-in páska, videomagnetofon Philips VPL 8-in. IC, kamera Philips EL 3402

Ursula Weversová – Horizontales/Vertikales Springen / Horizontální/vertikální skoky
1979, 12:29 min., U-Matic, určeno pro dva monitory

Paul Wiersbinski – King Nothing
2008, 6:47 min., Mini-DV
Dílo existuje ve dvou verzích: jako jednokanálová a jako dvoukanálová verze, která běží na dvou obrazovkách umístěných uvnitř kinetické skulptury.